Kurs wspinaczki skalnej na własnej protekcji (podstawowy kurs skałkowy)

KURS SKAŁKOWY (KURS WSPINACZKI SKALNEJ) JEST NAJBARDZIEJ KOMPLEKSOWYM RODZAJEM KURSU WSPINACZKOWEGO !
Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skalnych, na własnej protekcji (osadzając własną asekurację) jak i w terenie wyposażonym w stałe punkty asekuracyjne na drogach jedno i wielowyciągowych.
Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
 
FORMA ZAJĘĆ:
Zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.
 
CZAS TRWANIA:
6 dni – minimum 5 dni zajęć musi odbywać się w terenie.
 
ILOŚĆ SZKOLONYCH:
4 osoby / 1 instruktora.
 
PROWADZĄCY:
Instruktor sportu we wspinaczce sportowej.
 
MIEJSCE:
3dni – Rzędkowice (Jura Krakowsko-Częstochowska), 3dni – Sokoliki (okolice Jeleniej Góry).
 
TERMINY:
Szkolenia odbywają się w trybie ciągłym. Informacja o wyjazdach w sezonie będą na bieżąco udostępniane na stronie.
 
KOSZT:
• 850 zł/osoba.
 
CENA KURSU OBEJMUJE:
• wyposażenie w komplet potrzebnego sprzętu wspinaczkowego.
• opieką instruktora.

Uwaga! Osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ powinny wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów leczenia.
 
KOSZTY DODATKOWE:

 • dojazd – zapewniamy transport z Bydgoszczy i okolic w Jurę Krakowsko-Częstochowską, przejazdy pomiędzy rejonami wspinaczkowymi, przejazd z Jury w Sokoliki i powrót do Bydgoszczy w cenie 150zł/os.

 • noclegi – pole namiotowe w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 15 zł/noc, w Sokolikach 15 zł/noc, pokój 2-4 osobowy w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i Sokolikach 35-45 zł/noc

 • wyżywienie – we własnym zakresie, dostęp do kuchni i sklepu.

 
SPRZĘT:
Zapewniam cały sprzęt niezbędny do wspinaczki (liny, pętle, karabinki, uprzęże, kaski itp.) posiadający atest Międzynarodowej Organizacji Alpinistycznej UIAA oraz Unii Europejskiej CE.

Nie zapewniamy butów wspinaczkowych !
 
TREŚĆ ZAJĘĆ:
TEMATY WYKŁADÓW ZGODNIE Z PROGRAMEM PZA:

 • Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.

 • Teoria asekuracji.

 • Zjazdy na linie.

 • Wychodzenie po linie.

 • Formacje skalne (zakres podstawowy).

 • Niebezpieczeństwa wspinania.

 • Pierwsza pomoc.

 • Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.

 • Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania; zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

 • Wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży.

 • Praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy, zwijanie i przenoszenie liny.

 • Dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go.

 • Samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kości, friendy, heksy itp.).

 • Wykorzystanie punktów naturalnych.

 • Łączenie punktów asekuracyjnych.

 • Budowanie stanowisk do wędki.

 • Budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich.

 • Obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri.

 • Właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych.

 • Prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej.

 • Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.

 • Zakładanie stanowisk zjazdowych.

 • Przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu.

 • Zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją.

 • Zjazd ze stanowiskiem pośrednim.

 • Rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu. 18. Wychodzenie po linie (prusikowanie).

 • Opuszczanie partnera na linie.

 • Uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera.

 • Technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna.

 • Zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

 • Przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

 
ZAPISY:
Proszę o kontakt mailowy pod adresem centrum.wspinaczkowe@gmail.com, pod numerem telefonu 698 860 550 lub w siedzibie CW Spider.

Adres

ul. Świecka 8
(dojazd od strony ulicy Racławickiej)

85-048 Bydgoszcz

Otwarte

pn-nd: 14:00 do 22:00