Kurs wspinaczki skalnej na własnej protekcji (podstawowy kurs skałkowy)

Kurs skałkowy (kurs wspinaczki skalnej) jest najbardziej kompleksowym rodzajem kursu wspinaczkowego !

Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skalnych, na własnej protekcji (osadzając własną asekurację) jak i w terenie wyposażonym w stałe punkty asekuracyjne na drogach jedno i wielowyciągowych.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.


Czas trwania:
6 dni – minimum 5 dni zajęć musi odbywać się w terenie.

Ilość szkolonych:
4 osoby / 1 instruktora.

Prowadzący:
Instruktor sportu we wspinaczce sportowej.

Miejsce:
3dni – Rzędkowice (Jura Krakowsko-Częstochowska), 3dni – Sokoliki (okolice Jeleniej Góry).

Terminy:
Szkolenia odbywają się w trybie ciągłym. Informacja o wyjazdach w sezonie 2016 będą na bieżąco udostępniane na stronie.

Koszt:
• 750 zł/osoba.

Cena kursu obejmuje:
• wyposażenie w komplet potrzebnego sprzętu wspinaczkowego.
• opieką instruktora.
• ubezpieczenie NNW.

Uwaga! Osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ powinny wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów leczenia.


Koszty dodatkowe:

• dojazd – zapewniamy transport z Bydgoszczy i okolic w Jurę Krakowsko-Częstochowską, przejazdy pomiędzy rejonami wspinaczkowymi, przejazd z Jury w Sokoliki i powrót do Bydgoszczy w cenie 100zł/os.

• noclegi – pole namiotowe w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 15 zł/noc, w Sokolikach 15 zł/noc, pokój 2-4 osobowy w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 30 zł/noc

• wyżywienie – we własnym zakresie, dostęp do kuchni i sklepu.


Sprzęt:

Zapewniam cały sprzęt niezbędny do wspinaczki (liny, pętle, karabinki, uprzęże, kaski itp.) posiadający atest Międzynarodowej Organizacji Alpinistycznej UIAA oraz Unii Europejskiej CE.


Nie zapewniamy butów wspinaczkowych !

Treść zajęć:
Tematy wykładów zgodnie z programem PZA:
1. Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.
2. Teoria asekuracji.
3. Zjazdy na linie.
4. Wychodzenie po linie.
5. Formacje skalne (zakres podstawowy).
6. Niebezpieczeństwa wspinania.
7. Pierwsza pomoc.
8. Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
9. Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania; zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
10. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

Zajęcia praktyczne:
1. Wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży.
2. Praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy, zwijanie i przenoszenie liny.
3. Dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go.
4. Samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).
5. Wykorzystanie punktów naturalnych.
6. Łączenie punktów asekuracyjnych.
7. Budowanie stanowisk do wędki.
8. Budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich.
9. Obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri.
10. Właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych.
11. Prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej.
12. Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
13. Zakładanie stanowisk zjazdowych.
14. Przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu.
15. Zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją.
16. Zjazd ze stanowiskiem pośrednim.
17. Rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu. 18. Wychodzenie po linie (prusikowanie).
19. Opuszczanie partnera na linie.
20. Uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera.
21. Technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna.
22. Zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
23. Przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

Zapisy:

Proszę o kontakt mailowy pod adresem centrum.wspinaczkowe@gmail.com, pod numerem telefonu 698 860 550 lub w siedzibie CW Spider. Po wstępnej konsultacji należy wpłacić zaliczkę (bezzwrotną) w wysokości 100zł/osobę. Po wpłaceniu zaliczki zostanie przekazane potwierdzenie rezerwacji.< < powrót